gasesescapeCamp d'aplicació

Instruments destinats a mesurar les emissions dels gasos d'escapament que s'utilitzen en la inspecció i el manteniment professional de vehicles de motor en circulació equipats amb motors d'encesa per purna (gasolina), que servixen per a determinar les fraccions en volum dels components especificats dels gasos d'escapament següents: monòxid de carboni (CO), diòxid de carboni (CO2), oxigen (O2) i hidrocarburs (HC).

 

Verificació periòdica

Els titulars d'analitzadors de gasos d'escapament en servici estan obligats a sol·licitar-ne anualment la verificació periòdica. En el cas que no se supere esta fase de control metrològic quedarà prohibit el seu ús fins que s'esmene la deficiència que n'ha impedit la superació.

 

Verificació després de reparació o modificació 

Després de la reparació o modificació (que requerisca ruptura de precintes) d'un analitzador de gasos d'escapament, el titular haurà de sol·licitar, abans de la posada en servici, la verificació després de reparació o modificació de l'aparell, que tindrà efectes de verificació periòdica respecte al còmput del termini per a la sua sol·licitud.

 

Regulación legal

Ordre ITC/3722/2006, de 22 de novembre, per la qual es regula el control metrològic de l'estat en la fase d'instruments en servici sobre els instruments destinats a mesurar les emissions dels gasos d'escapament dels vehicles equipats amb motors d'encesa per purna (gasolina).

 

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.