termometroCamp d'aplicació

Registradors de temperatura i termòmetres, així com als sensors dissociables d'estos, que s'instal·len o utilitzen en el transport, emmagatzematge, distribució i control de productes a temperatura controlada, en compliment de disposicions reglamentàries.

 

Verificació periòdica

Els titulars d'estos instruments estan obligats a sol·licitar-ne als dos anys de la posada en servici, o, si és el cas, des de l'última verificació realitzada, la verificació periòdica. En el cas que l'instrument no supere esta fase de control metrològic quedarà prohibit el seu ús fins que s'esmene la deficiència que n'ha impedit la superació.

 

Verificació després de reparació o modificació 

Després de la reparació o modificació (que requerisca ruptura de precintes) d'un registrador de temperatura o termòmetre, el titular haurà de sol·licitar, abans de la posada en servici, la verificació després de reparació o modificació del mateix  que tindrà efectes de verificació periòdica respecte al còmput del termini per a la seua sol·licitud.

 

Regulació legal

Ordre ITC/3701/2006, de 22 de novembre, per la qual es regula el control metrològic de l'estat dels registradors de temperatura i termòmetres per al transport, emmagatzematge, distribució i control de productes a temperatura controlada.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.