manometroCamp d'aplicació

Manòmetres destinats a mesurar la pressió dels pneumàtics dels vehicles de motor, que:

  • només tinguen components mecànics i no disposen de dispositius de predeterminació, i siguen d'ús públic (inclosos tallers de reparació)
  • o bé estiguen dotats totalment o parcialment de components electrònics i proveïts o no de dispositius de predeterminació, i que siguen tant d'ús públic com professional

 

Verificació periòdica

El titular d'un manòmetre en servici està obligat a sol·licitar anualment la verificació periòdica del manòmetre. En el cas que l'instrument no supere esta fase de control metrològic quedarà prohibit el seu ús fins que s'esmene la deficiència que n'ha impedit la superació.

 

Verificació després de reparació o modificació 

Després de la reparació o modificació (que requerisca ruptura de precintes) d'un manòmetre, el titular haurà de sol·licitar, abans de la posada en servici, la verificació després de reparació o modificació d'este que tindrà efectes de verificació periòdica respecte al còmput del termini per a la seua sol·licitud.

 

Regulació legal

  • Ordre ITC/3700/2006, de 22 de novembre, per la qual es regula el control metrològic de l'estat dels manòmetres dotats, totalment o parcialment, de components electrònics, proveïts o no de dispositius de predeterminació, destinats a mesurar la pressió dels pneumàtics dels vehicles de motor.
  • Ordre de 25 d'abril de 1995 per la qual es regula el control metrològic dels manòmetres d'ús públic per a pneumàtics dels vehicles automòbils en les seues fases de verificació després de reparació o modificació i de verificació periòdica.

 

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.