surtidores

Sistemes de mesura de líquids distints de l'aigua, amb excepció dels dedicats al subministrament de gasos liquats, denominats assortidors o dispensadors; és a dir, sistemes de mesura concebuts per a aprovisionar de combustible vehicles automòbils, embarcacions xicotetes i aeronaus xicotetes.

 

Verificació periòdica

Els titulars dels assortidors o dispensadors estan obligats a sol·licitar-ne, abans que es complisca un any de l'anterior, la verificació periòdica; el seu ús queda prohibit en el cas que no se supere esta fase de control metrològic fins que s'esmene la deficiència que n'ha impedit la superació.

 

Verificació després de reparació o modificació

Després de la reparació o modificació (que requerisca ruptura de precintes) d'un assortidor o dispensador, el titular haurà de sol·licitar, abans de la posada en servici, la verificació després de reparació o modificació de l'assortidor que tindrà efectes de verificació periòdica respecte al còmput del termini per a la seua sol·licitud.

 

Regulació legal

Ordre ITC/3720/2006, de 22 de novembre, per la qual es regula el control metrològic de l'estat dels sistemes de mesura de líquids distints de l'aigua denominats assortidors o dispensadors.

 

 

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.