Per a realitzar la CESSIÓ o TRANSFERÈNCIA D'UNA INVENCIÓ, és necessari emplenar els formularis que s'indiquen a continuació:

1. Sol.licitud d'inscripció Transmissió d'INVENCIONES
 
2.A) Document de Transferència d'Invencions (quan no s'ha realitzat un acte notarial de la cessió)
2. B) Certificat de Transferència d'Invencions (quan s'ha realitzat un acte notarial de la cessió)
 3. Taxa de la transferència: Generació de document de pagament presencial .  El pagament de les taxes es realitza en qualsevol oficina de LA CAIXA.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.