La renovació (sense recàrrec) d'una marca es tramita durant els 6 mesos anteriors a la data de venciment: 10 anys des de la data de sol·licitud.

  • Imprimisca el formulari de renovació una vegada emplenat, i ho pot presentar juntament amb el justificant del pagament de la taxa de renovació. Tots els formularis hauran d'imprimir-se i presentar-se emplenats a una sola cara.

Tinga en compte que la taxa de renovació va pujant conforme classes de productes o serveis, (Niça), renova dels sol·licitats la primera vegada.

També pot realitzar-se la tramitació en línia , sense papers.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.