La concessió d'un dret exclusiu es vincula al registre, no obstant açò, el disseny no registrat gaudeix d'una protecció comunitària específica, establida en el reglament comunitari, enfront dels actes d'explotació no autoritzada de les còpies del disseny, que dura tres anys explicats des de la data en la qual per primera vegada haja sigut fet accessible al públic en la Comunitat Europea.

Els dibuixos i models comunitaris no registrats concedeixen el dret d'evitar l'ús comercial d'un dibuix o model únicament si aquest dibuix o model és una còpia intencionada d'un protegit, realitzada de mala fe, és a dir, coneixent l'existència del dibuix o model anterior.

La protecció jurídica que el dibuix o model registrat confereix és més fort i més transparent. D'altra banda, no sempre és fàcil demostrar que s'ha divulgat un dibuix o model en la UE en un determinat moment. També pot resultar difícil demostrar que el seu dibuix o model ha sigut copiat deliberadament i que l'infractor hauria d'haver conegut l'existència del mateix. No obstant açò, un dibuix o model registrat li proporciona un certificat, la qual cosa facilita demostrar la titularitat.

 

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.