Un disseny industrial té una vida legal de 25 anys, si cada 5 anys es realitza la renovació.

La renovació (sense recàrrec) d'un disseny industrial es tramita durant els 6 mesos anteriors a la data de venciment: 5 anys des de la data de sol·licitud.

  • Imprimisca el formulari de renovació una vegada emplenat, i ho pot presentar juntament amb el justificant del pagament de la taxa de renovació. Tots els formularis hauran d'imprimir-se i presentar-se emplenats a una sola cara.
  • Tinga en compte que la taxa de renovació va pujant conforme quantitat de dissenys que renova dels sol·licitats la primera vegada.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.