La iniciativa #innovació-CV té com a objectiu impulsar la millora en la gestió de la innovació en la PIME de la Comunitat Valenciana.

Segons un informe de la Comissió Europea (CE) les empreses capdavanteres en creixement tendeixen a ser aquelles que generen més idees, filtrant més eficientment aquelles que converteixen en projectes arribant més ràpidament al mercat i generant beneficis, així com rebutjant abans aquells projectes que no aconsegueixen les expectatives originals. Açò és, gestionant de manera eficaç la seua cartera de projectes d'innovació i gestionant eficientment aquells projectes que decideix abordar.

Des d'IVACE acompanyem a la pime valenciana en aquest procés de millora de la seua gestió de la innovació a través d'un diagnòstic inicial i una comparativa de la seua gestió amb una mostra d'empreses innovadores europees. Amb aquest exercici es proposen actuacions prioritàries sobre la base de les àrees de millora consensuades amb l'empresa. Així mateix, IVACE, amb la finalitat de reforçar el servei, organitza tallers sobre aspectes clau en l'àmbit de la gestió de la innovació (L'Estratègia d'Innovació, Creativitat i Design Thinking i la Gestió àgil de Projectes d'Innovació)

Aquesta iniciativa s'emmarca en el projecte europeu Enterprise Europe Network. Els tècnics d'IVACE involucrats, ofereixen aquests serveis recolzant-se en l'eina recomanada per la Comissió Europea, IMP3rove, basada en la norma UNE-CEN/TS 16.555/1 exsobre gestió de la innovació.

Se seleccionen prioritàriament PIMES amb més de 8 treballadors i un mínim de 4 anys de vida. El servei està finançat al 100% per la CE però exigeix una dedicació en temps per part de l'equip directiu de l'empresa.

 

 

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.