Per a realitzar la CESSIÓ o TRANSFERÈNCIA D'UN SIGNE DISTINTIU (marca o nom comercial), és necessari emplenar els formularis que s'indiquen a continuació:

1. Sol·licitud d'inscripció de Cessió (transferència) de Marques o Noms Comercials

2.A) Document de Transferència de Marques o Noms Comercials (quan no s'ha realitzat un acte notarial de la cessió)

2. B) Certificat de Transferència de Marques o Noms Comercials (quan s'ha realitzat un acte notarial de la cessió)

3. Taxa de la transferència: Generació de document de pagament presencial. El pagament de les taxes es realitza en qualsevol oficina de LA CAIXA.


Tots els formularis hauran d'imprimir-se i presentar-se emplenats a una sola cara.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.