Ivace
Cierre OEPM 2017

La OEPM cierra el año 2017 aumentando el número de solicitudes de Signos Distintivos en un 3% y de Diseños Industriales en un 23%

 
Notícies

9a edició del Curs de Gestió Administrativa de la Propietat Industrial (Paralegals), organitzat per l'OEPM i l'Escola d'Organització Industrial (EOI). (llegiu +)

...........................................................

L'Oficina Espanyola de Patents i Marques, OEPM posa a la disposició del públic els Butlletins vigilància tecnològica, amb l'objectiu de facilitar trimestralment una informació puntual, gratuïta esquemàtica i de ràpida lectura sobre avanços i novetats en els diferents sectors tecnològics.

.......................................................

>> Més notícies

 
Avantprojecte de Llei de modificació parcial de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques

Amb motiu de l'aprovació de la DIRECTIVA (UE) 2015/2436, del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2015, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres en matèria de marques, es fa necessària la transposició de les seues normes als ordenaments dels Estats membres i, en conseqüència, a l'ordenament jurídic espanyol.

Llegeix més...
 
Assumptes civils relatius a les Lleis de Propietat Industrial

La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial ha acordat el 2 de febrer de 2017 (BOE 21/02/17)  atribuir en exclusiva el coneixement dels assumptes civils que puguen sorgir a l'empara de la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de Patents, de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques, i de la Llei 20/2003, de 7 de juliol, de Protecció Jurídica del Disseny Industrial, als Jutjats que es detallen a continuació.

Juzgados

Llegeix més...
 
Nova Llei de Patents

Amb motiu de l'entrada en vigor l'1 d'abril de la Nova Llei de Patents a Espanya, l'OEPM ha posat en coneixement públic diverses notícies:

Llegeix més...