Notícies europees
Societat Digital (DESI)

Els resultats del DESI 2018 ja estan disponibles. L'Índex d'Economia i Societat Digital (DESI) és un índex agregat que resumeix els principals indicadors sobre l'acompliment digital d'Europa i rastreja l'evolució dels Estats membres de la UE en competitivitat digital.

Llegeix més...
 
European Youth Award 2018

eya logo 2014 high resFins al 15 de juliol poden presentar-se projectes al Premi Europeu de la Joventut 2018 (EYA - European Youth Award) que reconeix aquells projectes digitals que tinguen un impacte en la societat i que aborden els objectius del Consell d'Europa, Europa 2020 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'ONU.

Llegeix més...
 
El Futur de la Mobilitat a Espanya

IVACE participa en la segona de les 3 reunions del Grup de Treball: "El Futur de la Mobilitat a Espanya" organitzat per la Fundació COTEC per a la Innovació, que se celebra el 13 de juny a Madrid.

Llegeix més...
 
De HORIZONTE 2020 a HORIZONTE EUROPA

HorizonEU2Ya se ha anunciado el nombre definitivo que llevará el noveno programa marco europeo de investigación e innovación: HORIZONTE EUROPA. La Comisión ha propuesto un presupuesto de largo plazo que incluye 97.6 mil millones de euros destinados a al programa Horizonte Europa, continuador natural de Horizonte 2020.

Llegeix més...
 
Fiscalidad Digital: la Comisión propone nuevas medidas para garantizar que todas las empresas tributen de forma equitativa en la UE

comisioneuropeaEl pasado marzo la Comisión Europea propuso nuevas normas para garantizar que en la UE se graven las actividades empresariales digitales de manera equitativa. Según la Comisión Europea estas medidas asegurarán que la UE sea un líder mundial en el diseño de normativa fiscal parte de una economía digital y moderna.

Llegeix més...