Avisos
ACTUACIÓ 3 - INNOVACIÓ EN COL·LABORACIÓ

Dirigit a: PIMES i Organismes intermedis federcolorimpivaval.png
Data límit: Anualitat 2008: Fins al 14 de Juliol
Anualitat 2009: Del 7 de Gener fins al 24 de Febrer
**PRORROGAT FINS al 7 d'ABRIL.
*segons condicions de la convocatoria del programa publicada al DOCV amb data de 13 de Juny de 2008 i ** la modificació publicada al DOCV de data 30/03/09.
Llegeix més...
 
ACTUACIÓ 2 - INNOVACIÓ TECNOLÒGICA

Dirigit a: PIMES i Organismes intermedis federcolorimpivaval.png
Data límit: Anualitat 2008: Fins al 14 de Juliol
Anualitat 2009: Del 7 de Gener fins al 24 de Febrer
**PRORROGAT FINS al 7 d'ABRIL.
*segons condicions de la convocatoria del programa publicada al DOCV amb data de 13 de Juny de 2008 i ** la modificació publicada al DOCV de data 30/03/09.
Llegeix més...
 
ACTUACIÓ 1 - INNOVACIÓ ORGANITZATIVA I GESTIÓ AVANÇADA

Dirigit a: PIMES i Organismes intermedis federcolorimpivaval.png
Data límit: Anualitat 2008: Fins al 14 de Juliol
Anualitat 2009: Del 7 de Gener fins al 24 de Febrer
** PRORROGAT FINS al 7 d'ABRIL.
*segons condicions de la convocatoria del programa publicada al DOCV amb data de 13 de Juny de 2008 i ** la modificació publicada al DOCV de data 30/03/09.
Llegeix més...
 
LES ACTUACIONS D'INNOEMPRESA

El programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas, InnoEmpresa, se encuentra estructurado en tres actuaciones: Innovación organizativa y gestión avanzada, Innovación tecnológica e Innovación en colaboración, las cuales recogen distintas actuaciones. La numeración de las actuaciones corresponde a la aprobada por el Real Decreto 1579/2006.
Llegeix més...