Guía del usuario
SOL.LICIT@

banner homer valencia

 

Llancem sol.licit@, una nova aplicació per a facilitar la teua sol·licitud d'ajudes a l'Ivace.

 Amb sol.licit@ simplifiquem, agilitzem i facilitem a empreses i entitats els passos necessaris per a sol·licitar una ajuda de l'Ivace ja que només serà necessari introduir les dades de l'empresa o entitat una vegada.

 

 Ara amb sol.licit@:

  •      Si és la primera vegada que sol·licites una ajuda a l'Ivace, bé siga d'Internacional, Innovació, Energia o Parcs Empresarials, et demanarem les dades generals de la teua empresa una sola vegada.
  •     Si ja has sol·licitat alguna de les ajudes de l'Ivace en convocatòries anteriors, hauràs de comprovar les teues dades i únicament actualitzar-los si és necessari.

 

En Ivace estem prop de tu.

>> Més informació

>> Enllaç a l'aplicació

...................................................................................................................................................

* Operatiu per a les sol·licituds de programes d'ajuda 2019 (empreses i entitats)

 

 

 
Trobades amb els delegats d'IVACE Internacional

imagen para evento2Els delegats de la Xarxa Exterior d'IVACE es reuneixen a València de l'1 al 3 de desembre, d'aquesta manera les empreses poden concertar cites amb aquests delegats a València durant els dies 1 i 2 de desembre i a Alacant el dia 3 de desembre, i consultar qüestions relatives als diferents mercats en què desenvolupen la seua activitat.

Llegeix més...
 
Pensa posar en marxa una empresa d'alt contingut tecnològic

L'IVACE posa al seu abast un conjunt de serveis, infraestructures i programes d'incentius per a ajudar-li a desenvolupar el seu projecte. Totes aquestes ferramentes busquen facilitar-li suports en la posada en marxa dels seus plans, coordinant i optimitzant els esforços de la Generalitat Valenciana amb els recursos que pot obtindre en l'àmbit estatal i europeu.

6altocontecnologico-val.jpg
flechitahorizontal.jpgPla d'Emprendimient

Incentius dirigits a xicotetes empreses innovadores creades fa menys de 6 anys que desenvolupen accions de consolidació i creixement mitjançant projectes d'I+D que comporten despeses i inversions, compra de nous equips de producció, adquisició de llicències d'ús de tecnologies o serveis de suport a la innovació, així com l'assessorament especialitzat en la confecció del pla de negoci enfocat a la captació de possibles inversors i suport en les negociacions per a la incorporació de recursos permanents de capital en l'empresa.
flechitahorizontal.jpgCEEI

Els Centres Europeus d'Empreses Innovadores (CEEI) tenen com a finalitat recolzar als emprenedors i facilitar la creació de noves empreses. Amb aquest fi realitzen labors de foment de les actituds emprenedores a través de jornades i altres actuacions i desenvolupen serveis d'informació bàsics prestats, preferentment, a través del portal www.emprenemjunts.es i en sessions presencials per a persones interessades en la creació d'una empresa pròpia. D'altra banda disposen de serveis especialitzats estructurats, oferits a preus bonificats, per a assessorar en la preparació del Pla d'Empresa i la documentació necessària per a buscar la participació d'inversors. Oferixen, a més, el servei de lloguer de mòduls de distinta dimensió i característiques per a l'arrancada de l'empresa.
flechitahorizontal.jpgPla d'I+D Empresarial

Incentius dirigits a facilitar i fomentar els projectes d'I+D que desenvolupen empreses, especialment PIMES, de manera individual o en cooperació amb altres empreses o centres especialitzats, amb l'objectiu de millorar la capacitat de creixement i competitivitat de les empreses valencianes.
flechitahorizontal.jpgServei de Patents y Marques

Aquest servei oferix informació i orientació sobre productes, marques I patents. Els seus usuaris són empreses industrials i de serveis avançats, professionals i particulars, a través d'una atenció personalitzada que poden accedir a diferents instruments i fonts d'informació. Aquest servei es presta en col•laboració amb l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM).
flechitahorizontal.jpgInstituts Tecnològics 

La Xarxa d'Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana oferix a les xicotetes i mitjanes empreses un conjunt de serveis tecnològics avançats i tota una sèrie de línies estratègiques d'investigació, recerca i innovació orientades a recolzar el desenvolupament de projectes d'I+D+i, amb l'objectiu de millorar la seua competitivitat. Les àrees de serveis que oferixen els IITT inclouen informació, assessorament tècnic, tecnologia, disseny i moda, cooperació internacional i formació.
 
Vol incorporar el disseny als seus productes o a la seua activitat
 
L'IVACE posa al seu abast un conjunt de serveis, infraestructures i programes d'incentius per a ajudar-li a desenvolupar el seu projecte. Totes aquestes ferramentes busquen facilitar-li suports en la posada en marxa dels seus plans, coordinant i optimitzant els esforços de la Generalitat Valenciana amb els recursos que pot obtindre en l'àmbit estatal i europeu.

7diseo-val.jpg
flechitahorizontal.jpgIMPIVA Disseny

Aquest servei està constituït per a recolzar processos de gestió del disseny en les empreses de la Comunitat Valenciana, aglutinant als principals agents del disseny, empreses, professionals, associacions i institucions. La seua oferta es concreta a través de la plataforma www.impivadisseny.es on pot trobar-se tota la informació rellevant sobre el disseny en la indústria, serveis, convocatòries, contactes, actualitat, guies i informació específica sobre programes d'incentius i infraestructures disponibles.
flechitahorizontal.jpgServei de Patents  Marques

Aquest servei oferix informació i orientació sobre productes, marques i patents. Els seus usuaris són empreses industrials i de serveis avançats, professionals i particulars, a través d'una atenció personalitzada que poden accedir a diferents instruments i fonts d'informació. Aquest servei es presta en col•laboració amb l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM).
flechitahorizontal.jpgInstituts Tecnològics 

La Xarxa d'Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana oferix a les xicotetes i mitjanes empreses un conjunt de serveis tecnològics avançats i tota una sèrie de línies estratègiques d'investigació, recerca i innovació orientades a recolzar el desenvolupament de projectes d'i+d+i, amb l'objectiu de millorar la seua competitivitat. Les àrees de serveis que oferixen els IITT inclouen informació, assessorament tècnic, tecnologia, disseny i moda, cooperació internacional i formació.
 
La seua empresa desenvolupa projectes d'I+D
 
L'IVACE posa al seu abast un conjunt de serveis, infraestructures i programes d'incentius per a ajudar-li a desenvolupar el seu projecte. Totes aquestes ferramentes busquen facilitar-li suports en la posada en marxa dels seus plans, coordinant i optimitzant els esforços de la Generalitat Valenciana amb els recursos que pot obtindre en l'àmbit estatal i europeu.
1imasd-val.jpg
flechitahorizontal.jpgInnovació Empresarial. Préstecs bonificats i subvencions per a projectes d'innovació

Instruments financers
dirigits a empreses, per a facilitar l'accés al finançament  de projectes de caràcter innovador per a l'empresa basats en desenvolupament o modificació de productes o processos, mitjançant la incorporació, adaptació de tecnologia o compra de béns d'equip.
Els projectes han de tindre com a objectiu la millora de productivitat, l'eficiència, la reducció de costos de producció, la minimització del consum energètic o la reducció de l'impacte ambiental associat al procés productiu.
L'IVACE concerta la concessió de préstecs bonificats i concedix subvencions a fons perdut sobre el cost dels projectes d'innovació associats al préstec.
flechitahorizontal.jpg Pla d'I+D Empresarial

Incentius
dirigits a facilitar i fomentar els projectes d'I+D que desenvolupen empreses, especialment PIMES, de manera individual o en cooperació amb altres empreses o centres especialitzats, amb l'objectiu de millorar la capacitat de creixement i competitivitat de les empreses valencianes.
flechitahorizontal.jpg Pla d'Emprendiment

Incentius dirigits a xicotetes empreses innovadores creades fa menys de 6 anys que desenvolupen accions de consolidació i creixement mitjançant projectes d'I+D que comporten despeses i inversions, compra de nous equips de producció, adquisició de llicències d'ús de tecnologies o serveis de suport a la innovació, així com l'assessorament especialitzat en la confecció del pla de negoci enfocat a la captació de possibles inversors i suport en les negociacions per a la incorporació de recursos permanents de capital en l'empresa.
flechitahorizontal.jpg Deduccions Fiscals mitjançant Certificació

Qualsevol empresa que realitza I+D o aborda projectes d'innovació pot accedir a deduccions fiscals de les despeses efectuades en el seu projecte, així com altres deduccions en quotes de la Seguretat Social sobre les despeses del seu personal investigador. L'IVACE, després de l'estudi i avaluació del projecte, expedix un certificat que s'adjunta a la petició al Ministeri d'Economia i Competitivitat d'emissió d'Informe Motivat, el qual té caràcter vinculant per a l'Administració Tributària. L'IVACE és una de les 9 entitats reconegudes en l'àmbit espanyol i l'única de la Comunitat Valenciana autoritzada per a Realitzar aquest tipus de certificacions.
flechitahorizontal.jpg Servei de Patents i Marques

Aquest servei oferix informació i orientació sobre productes, marques i patents. Els seus usuaris són empreses industrials i de serveis avançats, professionals i particulars, a través d'una atenció personalitzada que poden accedir a diferents instruments i fonts d'informació. Aquest servei es presta en col·laboració amb l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM).
flechitahorizontal.jpg Instituts Tecnològics 

La Xarxa d'Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana oferix a les xicotetes i mitjanes empreses un conjunt de serveis tecnològics avançats i tota una sèrie de línies estratègiques d'investigació, recerca i innovació orientades a recolzar el desenvolupament de projectes d'i+d+i, amb l'objectiu de millorar la seua competitivitat. Les àrees de serveis que oferixen els IITT inclouen informació, assessorament tècnic, tecnologia, disseny i moda, cooperació internacional i formació.
flechitahorizontal.jpg OPIDI

L'Oficina de Projectes Empresarials d'I+D+i de la Comunitat Valenciana (OPIDI) és un instrument de la Generalitat Valenciana que oferix serveis especialitzats en matèria d'I+D+i. L'objectiu principal de l'OPIDI és oferir un servei d'assessorament personalitzat a empreses de la Comunitat Valenciana que ajude a mantindre i incrementar la seua participació en programes nacionals i internacionals d'I+D.