Avisos
INNOVA-FI

Innovafi

Innova-FI és un projecte del Programa Interreg Europa, en el qual els socis busquen millorar el disseny i la implementació dels Instruments Financers com una manera d'ús dels Fons Estructurals, de manera que complisquen i satisfacen les necessitats de finançament de negocis innovadors i impulsats per la I+D+i, en totes les seues etapes inicials, i en el seu creixement.

Huit organitzacions europees, treballen juntes per a compartir experiències, solucions i bones pràctiques.

Les activitats conjuntes, com l'aprenentatge conjunt, la identificació de bones pràctiques i les visites d'estudi contribuiran al desenvolupament de 7 plans d'acció regionals destinats a aconseguir una millor alineació dels instruments financers amb altres mesures de suport.

Innova-FI té dos desafiaments:
a) les dificultats de les pimes innovadores per a accedir al finançament,
b) la necessitat de fer un ús més efectiu dels fons públics, inclosos els Fons Estructurals i d'Inversió Europeus (ESIF) .

Amb això en ment, el projecte desenvoluparà una eina, base de dades, per a avaluar com les regions utilitzen actualment els instruments financers per a donar suport a empreses altament innovadores i intercanviar experiències en seminaris temàtics i visites d'estudi. El coneixement recol·lectat contribuirà a la preparació dels plans d'acció regionals.

En la segona fase del projecte, els socis supervisaran la implementació dels plans d'acció i avaluaran els millores durant la conferència final.

El projecte té una duració de 5 anys i està liderat per la National Innovation Agency (PT).

La resta de socis són:

Regional Development Agency in Bielsko-Biała (PL)
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial - IVACE (ES)
Friuli Innovazione – Research and Technology Transfer Centre (IT)
Investment and Business Guarantees Ltd. (LT)
Government Office for Development and European Cohesion Policy (SI)
Business and Cultural Development Centre (EL)
Startup Europe Regions Network – SERN (BE)

.........................................................................................

Más información:
Roberto Algarra Alberto - Proyectos Europeos IVACE
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

.........................................................................................

 
FinMED

finMEDIVACE és soci del projecte europeu FinMED que cerca impulsar el finançament de la innovació per als sectors de creixement verd a través de clusters innovadors de la zona MED (Mediterrani Nord). El llançament d'aquest projecte europeu ha tingut lloc a Torí els dies 11 i 12 d'abril 2018.

El projecte FinMED incorpora un grup de regions i altres agents de suport com a organitzacions empresarials, proveïdors de coneixements i de desenvolupament, amb la finalitat d'augmentar el finançament de la innovació en sectors de creixement verd a través de la millora de polítiques i estratègies dirigides al finançament d'aquests sectors verds.

Les activitats del projecte es beneficiaran del finançament de la Comunitat Europea en la 4ª convocatòria de projectes integrals del programa de cooperació transnacional Europea per al Mediterrani, Interreg MED programa 2014-2020. De fet, amb 3.655.629,31 €, la UE contribueix a recolzar el projecte amb el 85% del pressupost total que ascendeix a 4.300.740,36 €

El projecte ofereix resultats concrets en tres camps:

1) Polítiques públiques, mitjançant el desenvolupament i adopció de nous conceptes, principi i pràctiques per a finançar estratègies de creixement verd.

2) Innovació i negocis mediambientals, millorant la interacció i la col·laboració (a nivell regional i transnacional) entre els actors involucrats i tancar la bretxa entre les empreses i els seus finançadors.

3) Capacitats de sectors verds, estimulant i recolzant activament la seua capacitat d'adaptació als reptes de finançament més exigent.

El projecte tindrà una durada de 4 anys, està encapçalat pel soci italià REGIONE PIEMONTE (PIEM) i implica a altres 14 socis europeus:

-    University of Turin – Department of Management (UNITO), Italy
-    Region of Western Macedonia (RWM), Greece
-    Sarajevo Economic Regional Development Agency (SERDA), Bosnia and Herzegovina
-    University of Algarve - Division of Entrepreneurship and Technology Transfer (UAlg), Portugal
-    Larnaca-Famagusta District Development Agency (ANETEL), Cyprus
-    ENVIRONMENT PARK SPA (ENVIPARK), Italy
-    Autonomous Region of Sardinia – Industry Department (RAS), Italy
-    Jožef Stefan Institute (JSI), Slovania
-    CENTRE FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY HELLAS (CERTH), Greece
-    EA ECO-ENTREPR ISES (EA), France
-    Gozo Development Agency (GDA), Malta
-    Collectivity of Corsica (CTC), France
-    IVACE, Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, Spain
-    TECHNOLOGICAL CORPORATION OF ANDALUSIA (CTA), Spain

 

finmed

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Per a més informació:

Roberto Algarra Alberto
Projectes Europeus IVACE
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 
EUROPEAN SUPPORT TO SOCIAL INNOVATION - ESSI

essiL'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, IVACE és part del projecte europeu ESSI (European Support to Social Innovation), al costat d'ERVET (Agència de desenvolupament Regional d'EMILIA-ROMAGNA, Itàlia), Agència de desenvolupament regional d'Ankara (Turquia) i KAINUUN ETU OY (Agència de desenvolupament regional de Kajaani (Finlàndia). cal destacar que ERVET aporta al consorci noves formes de finançament a l'economia social, mentre que KAINUUN ETU OY aporta en innovació social des del punt de vista d'empresa social.

El projecte ESSI pretén analitzar aspectes clau del suport institucional a les necessitats d'innovació social d'empreses europees. IVACE està treballat amb els principals actors relacionats amb la innovació social a la Comunitat Valenciana, bé des de la seua implementació o des de l'estudi i recerca de la mateixa. Aquest projecte és el punt de partida per a generar un grup de treball ajuste a la Innovació Social que permeta sobre la base de diverses reunions anuals testar com està l'ecosistema d'Innovació Social a la Comunitat Valenciana.

...............................................................................................................................
 
Funded by the HORIZON 2020 program of European Union and led by the Development Agency of Emilia Romagna Region of Italy (ERVET), ESSI - European Support to Social Innovation project focuses on proposing a model for the support for social innovation by regional development agencies across the Europe. In particular there are 4 main project objectives;   

   

1. To deliver adequate innovation support which better meets European Social Enterprises (SE) needs.
Partnership's starting point will be the assumption that a Social Enterprise, according to European Commission definition, is: "an operator in the social economy whose main objective is to have a social impact rather than make a profit for their owners or shareholders. It operates by providing goods and services for the market in an entrepreneurial and innovative fashion and uses its profits primarily to achieve social objectives. It is managed in an open and responsible manner and, in particular, involves employees, consumers and stakeholders affected by its commercial activities". There is no single legal form for social enterprises. Many operate in the form of social cooperatives, some are registered as private companies limited by guarantee, some are mutual, and a lot of them are no-profit-distributing organisations like provident societies, associations, voluntary organisations, charities or foundations. Despite their diversity, partners agree with E.C. classification and they will consider four fields of the SE operation: work integration, personal social services, local development of disadvantaged areas, other (e.g. recycling, environmental protection, sports, arts, culture or historical preservation, science, research and innovation, consumer protection).  

 

2. To discover and discuss the respective existing social innovation support approach from the consortium members, mainly focussing on the following new topics - not yet fully explored by SE:
a) SE competitiveness enhancing the use of ICT potentialities both in services deliver and at the organizational level;
b) Access to innovative finance opportunities;
c) PMI start up in social innovation with a focus on emerging challenges (e.g. migrants);
d) value chains building and internationalization of Social Enterprises.  

  

3. To discuss and suggest a range of new approaches on social innovation based on public and private co-design to be taken by Regional governments in their innovation support programmes and services.   

 

4. To ensure a wide dissemination and participation of other Regional development agencies and actors through existing European and international networks and platforms (Eurada, Errin, Enterprise Europe Network Forums).    

 

  PROJECT PARTNERS 

> ERVET - Emilia Romagna Valorizzazione Economica Territoria Spa (IT)

> Ankara Kalkınma Ajansı (TR)

> Kainuun Etu Ltd. (FI)

> IVACE - Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial(ES)

 

 
DOROTHY. Urban logistics

logodorothyIVACE és soci del projecte europeu Dorothy, dins del VII Programa Marc, el qual se centra en la promoció de la innovació en l'àmbit de la logística urbana.

DOROTHY és l'acrònim de “Desenvolupament de clústers regionals per a la recerca i la implementació d'una logística urbana respectuosa amb el medi ambient”. Està finançat pel programa Regions of Knowledge (REGIONS-2012-2013-1).

DOROTHY té la missió de millorar el procés de distribució de béns en els nuclis urbans, reduint el nombre de vehicles i millorant els estàndards ambientals. D'aquesta manera, el projecte ajudarà a millorar la qualitat de vida en les ciutats europees.

En utilitzar l'enfocament de promoure les associacions centrades en la innovació, el projecte DOROTHY té com a objectiu desenvolupar el potencial d'innovació i recerca en logística urbana en les regions europees participants: Toscana (Itàlia), València (Espanya), Lisboa i Valle del Tajo (Portugal) i *Oltenia (Romania).

La Toscana compta amb un clúster regional impulsat per la recerca, el qual fomentarà la creació d'un clúster en cadascuna de les altres tres regions participants. El projecte DOROTHY ajudarà a impulsar la competitivitat de tots els clústers i a enfortir el seu enfocament en àrees tecnològiques avançades amb un alt potencial d'innovació.

La millora de les capacitats de recerca i desenvolupament (I + D) dels clústers contribuirà al desenvolupament regional d'estratègies d'especialització intel·ligent per a tecnologies eficients en l'ús dels recursos. Les àrees d'intervenció van des de *electro-mobilitat fins a components *automotrices, a través de sistemes de tecnologia de la informació i la comunicació (TIC). Cadascun dels clústers s'enfocarà en nous desenvolupaments i en la possible creació de nínxols d'especialització.

Els següents apartats han definit els principals problemes i objectius del projecte.


Dorothy-V

 >> Més informació European Commission
 
COALESCCE

csm coalescce 18a6c92085eu-flagIVACE participa com a soci en el projecte europeu COALESCCE, que el seu objectiu és potenciar els projectes i instal·lacions basats en la comunitat, per a la producció energètica local mitjançant energia renovable, amb la finalitat de reduir les emissions de carboni, augmentar la seguretat energètica i abordar la pobresa energètica mentre s'impulsa el 'Creixement verd'.

 

Què és l'energia comunitària?

 

L'energia comunitària es defineix en aquest projecte com la provisió d'infraestructura energètica, principalment infraestructura de generació d'energia renovable, però també mesures d'eficiència energètica, liderades per grups comunitaris i de propietat total o parcial de les comunitats locals, generalment a través de la participació comunitària, utilitzant cadenes de subministrament locals i brindant oportunitats d'ocupació local, motivat pels objectius de millora ambiental i mantenint el valor de la generació d'energia dins de la població local, en lloc que vaja a les grans corporacions nacionals i multinacionals.

 

Encara que un aspecte clau de l'energia comunitària és la propietat dels projectes per part de la comunitat local, açò no significa que siga fàcil obtenir finançament per a cada etapa de desenvolupament d'un projecte energètic comunitari o que l'Estat no haja de recolzar aquests projectes per mitjans directes o indirectes (subvencions, préstecs o mecanismes de mercat).

 

COALESCCE - Interreg Europe

 

Actualment les intervencions estatals estan esbiaixades cap al suport de grans corporacions que ofereixen poc valor a les comunitats locals, mantenint-ho a nivell corporatiu. El projecte cerca augmentar la inversió en energia de la comunitat local a través del suport dels Fons Estructurals i els programes ETC. Les estratègies regionals integrades de baixa emissió de carboni han de centrar-se més en les inversions energètiques de la comunitat per a aconseguir aquests objectius, però actualment existeix una gran disparitat entre els territoris membres en aquesta àrea política: mentre que en algunes regions no s'ha realitzat cap inversió d'aquest tipus, en les regions on si que s'han realitzat varien substancialment els nivells de les intervencions, així com els agents interessats que es veuen afavorits i, per tant, varien també en els seus resultats, en particular en el percentatge d'infraestructura d'energia renovable propietat de les comunitats i recolzada a través dels programes de fons estructurals pertinents. COALESCCE té com a objectiu abordar aquesta disparitat.

 

>> Información sobre el programa

 

feder2

 

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar