Avisos
TARIFES

El present document estableix les tarifes aplicables en el Sistema de Certificació d'IVACE.

Tarifes de certificació 
de la dedicació en exclusiva a tasques d'I+D+i

 

 
MEMÒRIA TÈCNICA

La Memòria Tècnica conté la descripció del projecte i tota la informació que es necessita per a poder avaluar la dedicació en exclusiva de les persones amb dret a bonificació.

 
FORMULARI DE SOL.LICITUD

Els sol·licitants presentaran emplenat,un exemplar en paper i un altre en format electrònic del formulari de sol.licitud.

Addicionalment, presentaran una memòria que es descarregarà igualment des d'aquesta pàgina web, en el punt corresponent.

 
MANUAL PER AL SOL.LICITANT
Aquest document, Manual per al sol.licitant, descriu de forma general el sistema implementat per IVACE per a dur a terme la certificació de la dedicació en exclusiva del personal d'I+D+i, donant a conèixer a tots aquells sol·licitants i titulars del certificat quin és el procés a seguir per a la seua obtenció i ús, així com els seus drets i obligacions.