Avisos
Pròrroga per a l’aportació de la fotocòpia del Model 190
En el cas que, per causa degudament justificada, no es puga aportar abans del termini de justificació la fotocòpia del Model 190 presentat davant de l’Agència Tributària, els beneficiaris dels Programes d’Ajudes a Empreses procediran d’acord amb les instruccions descarregables en l’apartat de Documentació Annexa".
 
Xec Innovació

És una iniciativa de la Generalitat Valenciana que compta amb el suport econòmic del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), per a la concessió d'ajudes a empreses

 
Programes 2009
Els programes d'ajuda 2009 tenen com a objecte millorar les capacitats tecnològiques de les empreses, recolzant la generació de coneixements científics o tècnics que permeten obtindre productes, processos o servicis de major nivell tecnològic i adequar la seua oferta a les creixents exigències dels mercats. 
Llegeix més...