Avisos
ACTUACIÓ 3 - INNOVACIÓ EN COL·LABORACIÓ

Dirigit a: PIME i  Organismes intermedis FEDERcolorImpiva.png
Data  límit: Anualitat 2010: 18 de maig de 2010
Anualitat 2011: del 7 de gener fins al 7 d'abril de 2011
Anualitat 2012: del 9 de gener fins al 18 d'abril de 2012
* segons condicions de la convocatòria del programa publicada al DOCV amd data 01/04/2010
Llegeix més...
 
ACTUACIÓ 2 - INNOVACIÓ TECNOLÒGICA

Dirigit a: PIME i  Organismes intermedis FEDERcolorImpiva.png
Data  límit: Anualitat 2010: 18 de maig de 2010
Anualitat 2011: del 7 de gener fins al 7 d'abril de 2011
Anualitat 2012: del 9 de gener fins al 18 d'abril de 2012
* segons condicions de la convocatòria del programa publicada al DOCV amb data 01/04/2010
Llegeix més...
 
ACTUACIÓ 1 - INNOVACIÓ ORGANITZATIVA I GESTIÓ AVANÇADA

Dirigit a: PIME i Organismes intermedis FEDERcolorImpiva.png
Data límit: Anualitat 2010: 18 de maig de 2010
Anualitat 2011: del 7 de gener al 7 d'abril de 2011
Anualitat 2012: del 9 de gener al 18 d'abril de 2012
* segons condicions de la convocatòria del programa publicada al DOCV amb data 01/04/2010
Llegeix més...
 
LES ACTUACIÓNS D'INNOEMPRESA

El programa de suport a la innovació de les petites i mitjanes empreses, InnoEmpresa, es troba estructurat en tres actuacions: Innovació organitzativa i gestió avançada, Innovació tecnològica e Innovació en colaboració, les quals recullen diferents actuacions. La numeració correspon a la aprobada pel Reial Decret 1579/2006.
Llegeix més...