Avisos
Avisos

08/08/2013.- Con fecha de hoy se ha publicado en el DOCV la Resolución de 5 de julio de 2013, del Presidente del IVACE por la que se modifica la Resolución de 11 de marzo de 2010 del Presidente del IMPIVA, por la que se convocaban ayudas del II Plan de Competitividad de la Empresa Valenciana (PCEV) para los ejercicios 2010 y 2011.


28/12/2012
.- se amplía el plazo de presentación de la justificación de la documentación acreditativa de la ejecución de los proyectos aprobados en el marco del II Plan de Competitividad de la Empresa Valenciana (PCEV) del ejercicio 2011, según Resolución del 20 de diciembre de 2012, del Director General del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial.

 
Programes 2011
Els programes d’ajuda 2011 tenen com a objecte millorar les capacitats tecnològiques de les empreses, recolzant la generació de coneixements científics o tècnics que permeten obtindre productes, processos o servicis de major nivell tecnològic i adequar la seua oferta a les creixents exigències dels mercats.

La convocatòria d’alguns d’estos programes es va realitzar en 2010, en ordres que van establir convocatòrias biennals o plurianuals, segons s’indica en cada cas en el text de cada programa.
 

Programes 2011