Innoempresa 2011 es
LES ACTUACIONS D'INNOEMPRESA
AVÍS 31/05/2012. El butlletí TC2  corresponent al mes de maig del 2012 o, en cas d'ajornament, el butlletí TC2 corresponent al mes en què es presente la justificació de la subvenció , s'haurà de presentar en l'IMPIVA  en la sexta setmana següent a la presentació de la justificació de la subvenció, acompanyat de la portada que es troba en la documentació annexa amb el titulo "annex TC2 Innoempresa.Rtf"
----------------------------------------------------------------------
AVÍS
09/05/2012. Per resolució del director general de l'IMPIVA de 3 de maig del 2012, s'àmplia fins al 31 de juliol del 2012 el termini per a la presentació dels justificants de pagament de les despeses meritades en el 2n trimestre de l'exercici 2012 que impliquen retenció sobre el IRPF. Es pot consultar la Resolució en l'apartat de documentació annexa.-----------------------------------------------------------------------------------------------

AVÍS 07/05/2012. Està disponible en l'apartat de documentació annexa d'Innoempresa 2011 la plantilla del Check List que ha de completar l'auditor del compte justificatiu i visar el beneficiari de la subvenció, com a part de L'annex B1 de l'esmentat compte justificatiu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

ACTUALITZACIÓ 27/03/2012. Disponible en l'apartat Documentació annexa l'Aplicació de Justificació de Programes 2011 per a Innoempresa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

ACTUALITZACIÓ
27/01/2012.  Manual de JUSTIFICACIÓ 2011 modificat en aquesta data.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

El programa de suport a la innovació de les xicotetes i mitjanes empreses, InnoEmpresa, es troba estructurat en tres actuacions: Innovació organitzativa i gestió avançada, Innovació tecnològica i Innovació en col·laboració, les quals arrepleguen distintes actuacions.

La numeració de les actuacions correspon a l'aprovada pel Reial Decret 1579/2006 que s'arreplegava en la Convocatòria publicada en el DOCV núm. 6238 de 01/04/2010, posteriorment modificada per Resolució publicada en el DOCV núm. 6432 de 05/01/2011.
 
ACTUACIÓ 1 - INNOVACIÓ ORGANITZATIVA I GESTIÓ AVANÇADA

Dirigit a: PIME FEDERcolorImpiva.png
Data límit Anualitat 2011: del 7 de gener al 7 d'abril de 2011
* segons condicions de la convocatòria del programa publicada al DOCV amb data 01/04/2010 modificada pel DOCV nº 6.432 de 05/01/2011 
Llegeix més...
 
ACTUACIÓ 2 - INNOVACIÓ TECNOLÒGICA

Dirigit a: PIME FEDERcolorImpiva.png
Data límit per a: Anualitat 2011: del 7 de gener fins al 7 d'abril de 2011
* segons condicions de la convocatòria del programa publicada al DOCV amb data 01/04/2010 modificada pel DOCV nº 6.432 de 05/01/2011 
Llegeix més...