Avisos
Aplicació Sol.licit@

cabecerasolicit

 

Sol.licit@ és una aplicació informàtica en entorn web que permet emmagatzemar les dades de les empreses/entitats sol·licitants de subvencions. No es tracta d'una plataforma per a gestionar les sol·licituds d'ajuda sinó d'una eina per a simplificar l'emplenament de formularis durant el procés de sol·licitud.

Així s'aconsegueix no haver de repetir tota la informació referent a l'empresa/entitat sol·licitant cada vegada que s'emplena una sol·licitud de subvenció.

L'alta/actualització de dades en Solicit@ és un tràmit previ a la presentació de sol·licituds, ja que el document que genera conté informació necessària per a la presentació de la sol·licitud.

 

Qui pot usar-la?

Qualsevol usuari que dispose de DNI-e o certificat electrònic suportat pel sistema Cl@ve pot usar l'aplicació Sol.licit@.

En primer lloc, cal identificar-se en l'aplicació usant el sistema Cl@ve.

En el cas de no haver sol·licitat cap subvenció a l'IVACE en els últims 4 anys, s'ha de completar cadascun dels apartats de l'empresa / entitat sol·licitant que ofereix l'aplicació i generar la fitxa Sol.licit@.

Si s'ha sol·licitat alguna subvenció en els últims 4 anys, s'ha de revisar la informació que disposa l'IVACE de l'empresa/entitat sol·licitant i, si escau, actualitzar-la, especialment les següents dades: representants, grandària d'empresa, igualtat d'oportunitats i subvenciones minimis.

En finalitzar ha de descarregar la fitxa Sol.licit@, un fitxer en format PDF que no ha de ser alterat. Aquest fitxer està preparat per a annexar-se en els tràmits electrònics de presentació de sol·licituds i aportació de documentació de l'IVACE.

-    En el tràmit electrònic de presentació de sol·licituds, el primer annex obligatori en la “secció documentar” és el corresponent al fitxer Sol.licit@.
-    En el tràmit electrònic d'aportació de documentació - quan ja es dispose d'expedient - un dels annexos en la “secció documentar” és el corresponent al fitxer Sol.licit@.
-    En tots dos casos, només es pot annexar el fitxer corresponent a l'última versió generada des de l'aplicació Sol.licit@.

Una vegada generat el fitxer Sol.licit@ ja no es poden realitzar canvis, llevat que s'active de nou aquesta possibilitat des de l'aplicació. El fitxer Sol.licit@ que es genere després d'activació de canvis correspondrà a una nova versió. La versió es pot veure en el fitxer Sol.licit@.

 

>> Accés a Sol.licit@ (l'aplicació compta amb un manual d'usuari)

 

 
Carta de serveis
Aprovada per RESOLUCIÓ de 16 de gener de 2018, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual s’aprova la Carta de Serveis de l’Institut, i publicada en el DOGV 8230 de 8.02.18. Actualitzada per RESOLUCIÓ de 12 d’abril de 2019, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE)  (DOGV 8531 de 17.04.19) 

CartaServeis

>> Text de la Carta de Serveis
>> Resultados 2018

>> Queixes i suggeriments

 
Programes anys anteriors

 

   

Ajudes 2018

 
  ajudes2017

Ajudes 2017

 
  Ajudes2016 Ajudes 2016  
  Incentius2015 Incentius IVACE 2015  
  Incentius2014 Incentius IVACE 2014  
  Energia-v-2013 Energia 2013  
  Innovacio2010-13   Innovació i I+D (2010-2013)  

 

 >> Programes any en curs

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

 
Programas años 2010-2013 - Innovación e I+D

 

Programas de ayuda
 Instrumentos financieros 2013
 Instrumentos financieros para proyectos de innovación (2013)
 
 Plan de I+D empresarial (2012-2013)
 Programa de Investigación y Desarrollo para PYME
 Programa de Proyectos de I+D en Cooperación
 Programa de Estímulo a la Deducción Fiscal y al Acceso a la I+D Nacional e Internacional
 Programa EXPANDE
 
 Plan de Emprendimiento (2012-2013)
 Programa de Creación de Empresas de Base Tecnológica
 Programa de Apoyo al Crecimiento de Empresas Innovadoras de Reciente Creación
 
 Ayudas para Institutos Tecnológicos (2011-2015)
 Programa de Unidades Estratégicas de Cooperación (sin efecto en 2014)
 Programa de Infraestructuras para el Desarrollo Estratégico (sin efecto en 2013)
 Ayudas nominativas establecidas en los presupuestos de la Generalitat para 2013
 Programa de Desarrollo Estratégico 2014
 Programa de Proyectos en colaboración 2014
 
 2011
Programas de ayuda 2011
EXPANDE 2011
Innoempresa 2011
 
 2010
Programas de ayuda 2010
Cheque Innovación Tecnológica 2010
Cheque Gestión 2010
Innoempresa 2010
 
Incentivos 2014

 

Incentivos 2014
Presentación solicitudes y documentación anexa
Estado solicitudes
Innovación e I+D
2014
2014
Instrumentos financieros para la creación y crecimiento de empresas innovadoras 2014
Desde 03/09/2014 hasta 15/10/2014
Justificación ha. 28/07/15
Ayudas para certificación de proyectos de I+D+i
Desde 02/09/2014 hasta 08/10/2014
Justificación ha. 26/06/15
Instrumentos financieros para proyectos de innovación empresarial (2014)
Desde 01/08/2014
hasta  15/10/2014
Justificación ha. 27/10/15 Presentación aval ha. 24/09/15
Programa EXPANDE
Desde 15/07/2014 hasta 25/09/2014
Justificación ha. 10/04/15
Instrumentos financieros para la preparación de propuestas a las convocatorias de H2020
2º) Desde 02/07/2014
hasta 07/10/2014
Justificación ha. 29/01/15
Programa de Apoyo a la Inversión y a la Creación de empleo
Desde 25/03/2014
hasta 23/04/2014
Justificación ha. 10/04/15
Instrumentos financieros para proyectos de I+D PYME 
Desde 10/03/2014
hasta 23/04/2014
Justificación ha. 06/02/15
Instrumentos financieros para proyectos de I+D en Cooperación
Desde 10/03/2014
hasta 23/04/2014
Justificación ha. 06/02/15
Instrumentos financieros para proyectos de Creación de Empresas de Base Tecnológica
Desde 10/03/2014
hasta 23/04/2014
Justificación ha. 06/02/15
     
Energía
2014
2014
Fondo de compensación del Plan Eólico CV
Desde 01/08/2014
hasta 30/09/2014
Plazo cerrado
Programa de energías renovables y biocarburantes 2014
Desde 10/01/2014 hasta 29/12/2014
Justificación ha. 30/10/15
Ahorro y eficiencia energética en la industria
Desde 10/01/2014 hasta 29/12/2014
Justificación ha. 30/10/15
Ahorro y eficiencia energética en el sector edificación
Desde 10/01/2014 hasta 29/12/2014
Justificación ha. 30/10/15
Programa de diversificación energética
Desde 10/01/2014 hasta 29/12/2014
Justificación ha. 30/10/15
Instrumentos financieros para energías renovables
Desde 01/10/2014 hasta 20/10/2014
Justificación ha. 27/02/15
Instrumentos financieros para proyectos de ahorro y eficiencia energética
Desde 01/10/2014 hasta 20/10/2014
Justificación ha. 27/02/15
Instrumentos financieros para empresas de servicios energéticos
Desde 01/10/2014 hasta 20/10/2014
Justificación ha. 27/02/15
     
Internacional
2014
2014
Instrumentos financieros para la puesta en marcha de planes de promoción internacional
Desde 04/06/2014 hasta 27/06/2014
Justificación ha. 30/01/15
Bolsa de Tutores 2014
Desde 03/04/2014 hasta 17/04/2014
En evaluación
Becas Talent 2014
Desde 16/04/2014 hasta 30/04/2014
Adjudicación
Becas Talent 2014. Inscripción Entidades de destino
Hasta 28/05/2014
Plazo cerrado
Programa de Tutorías 2014 (Formación a empresas)  Abierto durante 2014 Plazo cerrado
     
Líneas IVACE Financiación 2014
 
 
     
Ayudas para Institutos Tecnológicos (2011-2015)
2014
2014
Programa de Proyectos en Colaboración
Desde 24/02/2014 hasta 24/03/2014
Justificación ha. 10/02/15
Programa de Desarrollo Estratégico
Desde 24/02/2014 hasta 24/03/2014
Justificación ha. 10/02/15