IVACE participa en el 12é Congrés ECOFIN que se celebrarà en la seu a Madrid de les Institucions Europees
IVACE participa en el 12é Congrés ECOFIN que se celebrarà en la seu a Madrid de les Institucions Europees

Durant el Congrés s'analitzaran els nous models de negoci que han sorgit de la mà de tecnologies que permeten l'economia de les plataformes, l'economia circular, les empreses àgils i l'economia híbrida.

La Unió Europea porta al debat el coneixement del que es pensa i planifica més enllà de les nostres fronteres aportant una visió europeista de les regles de joc tant de l'Economia i l'Agenda Digital com de la Indústria 4.0, en la transició de l'empresa tradicional cap a una economia mestissa i més eficient.

La Comissió Europea anuncia 9.000 milions perquè les empreses s'actualitzen en tecnologies digitals:  intel·ligència artificial, supercomputació, capacitació de personal.  Tot això, amb plena accessibilitat per a totes les empreses amb independència del territori.

Des de la Comunitat Valenciana es realitza un gran esforç i aposta per Indústria 4.0 i Digitalització a través de Programes d'Ajudes i de Serveis, impulsant i participant en iniciatives d'Horitzó 2020 i desenvolupant les Estratègies d'Especialització Regional Intel·ligent, RIS3CV.

#ECOFIN2019

http://congreso.ecofin.es/