Reunió programa europeu: IUC-Programa Internacional de Cooperació Urbana
Reunió programa europeu: IUC-Programa Internacional de Cooperació Urbana

ReuniónIvace, en col·laboració amb Eurada, participa en Paraná (el Brasil) en una reunió del programa europeu: IUC-Programa Internacional de Cooperació Urbana, que té com a objectiu buscar maneres de millorar la innovació i la cooperació regional entre la Unió Europea i Amèrica Llatina i el Carib.

El programa estimula el desenvolupament i l'enfortiment d'estratègies regionals involucrant petites i mitjanes empreses (PMEs) i promou cadenes de valor internacionals. S'identifiquen i comparteixen experiències, bones pràctiques i lliçons apreses, promovent la generació i el desenvolupament del coneixement.

La Comunitat Valenciana ha iniciat un procés de cooperació amb l'estat de Paraná, en el marc del qual s'estan realitzant una sèrie d'activitats perquè totes dues regions identifiquen les prioritats de treball i establisquen projectes comuns futurs en els àmbits de l'agroalimentació, indústria 4.0, medi ambient i relació universitat-empresa. A més, Ivace ha subscrit un acord d'intercanvi de becaris amb l'Agència de Desenvolupament de Paraná.

La delegació de la Comunitat Valenciana està composta per representants de l'Ivace (en representació també del Fòrum ADR), dels Instituts Tecnològics d'Informàtica (ITI) i de la Indústria Agroalimentària (AINIA), del Parc Científic de la Universitat de València i de RIS3CV.

>> Més informació