Oportunitats per a la innovació i digitalització de la indústria valenciana
Oportunitats per a la innovació i digitalització de la indústria valenciana M'agrada Imprimeix Correu

EIWEl 13 de febrer l'Institut ai2 de la UPV, en col·laboració amb l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) i l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI), organitzen a València la jornada: “Oportunitats per a la innovació i digitalització de la indústria valenciana”, l'objectiu de la qual és desglossar les mesures dutes a terme per l'administració autonòmica, amb ajuda de diversos agents, per a incrementar el pes de l'activitat industrial en l'economia d'aquesta regió.

La jornada se celebra en l'àmbit de la tercera edició dels European Industry Days que La Comissió Europea celebra els dies 5 i 6 de febrer a Brussel·les. A més d'aqueix macroevent, diferents ciutats de tota Europa acullen al llarg dels mesos de gener, febrer i març diverses jornades paral·leles en les quals es tractaran diferents temes entorn de la indústria i la digitalització.

Està dirigida a interessats en la indústria 4.0, especialment agents representatius en competències d'innovació: empreses, centres tecnològics, administracions públiques i associacions empresarials, i persegueix conéixer les oportunitats que es deriven de la digitalització industrial i algunes de les iniciatives més innovadores que en aquest sentit estan sent dutes a terme en la CV per a impulsar la indústria 4.0.

RIS3, IVACE i AVI, participants en la jornada, són els tres actors principals de la CV en matèria d'innovació ja que proporcionen la majoria d'oportunitats de futur en els processos de digitalització industrial, d'ací la necessitat de donar a conéixer aquestes oportunitats entre les empreses. Específicament, els processos de fabricació avançats constitueixen un dels eixos estratègics del RIS3, estant també present en l'Agenda Indústria 4.0 de la Comunitat Valenciana, document de referència per a la digitalització de la indústria en aquesta zona.

Finalment, s'oferirà una visió del model impulsat des de la Comissió Europea per a la transformació digital, els Digital Innovation Hub (DIH).

L'esdeveniment permetrà compartir aquests i altres aspectes del coneixement de la indústria 4.0 entre tots els agents amb competències en la planificació dels processos de transformació empresarial, així com divulgar entre els assistents les millors pràctiques per a donar suport a els mecanismes de la indústria 4.0.

>> Més informació i inscripció