finMED - 2º meeting a Sardenya, Itàlia
finMED - 2º meeting a Sardenya, Itàlia

finMEDEls socis del proyecto finMED, entre els quals es troba l'IVACE, han participat els dies 27 i 28 de setembre a Cagliari (Itàlia) en la segona reunió del projecte, en el transcurs de la qual es van tractar diverses activitats d'aquest projecte a llarg termini, que inclou l'estudi, prova, transferència i capitalització d'eines i solucions per a finançar la innovació en els sectors verds.

A més de la creació de xarxes, la reunió va tenir el propòsit de compartir l'estat d'implementació de les activitats en curs, els informes actuals i els resultats ja finalitzats i establir el pla de treball per als següents semestres.

Els principals esforços del consorci se centren en l'estudi d'activitats, amb l'objectiu d'augmentar la comprensió i el coneixement dels mecanismes i solucions per a finançar la innovació en sectors verds per part dels agents públics i privats. El projecte ja ha produït un extens informe sobre els instruments i mecanismes existents per a finançar la innovació en sectors verds a Europa, a nivell nacional i regional. També està molt avançada la recopilació d'experiències interessants sobre l'ús d'instruments financers per part de les autoritats públiques en les regions associades.

El tema central de la discussió ha sigut com configurar millor les activitats del projecte i els resultats per a atendre les necessitats de les empreses i, especialment, les PIME (un dels grups objectiu principals del projecte) i recolzar-les perquè accedisquen a fons privats en el mercat, tenint en compte les particularitats dels sectors verds.

El projecte finMED

En un moment en què la transició verda ja no és més una opció, sinó un imperatiu per al benestar econòmic i social de totes les persones de tota Europa, 15 actors públics i privats de 9 països mediterranis diferents es van reunir en un ambiciós projecte de quatre anys titulat “FinMED: Impulsar el finançament de la innovació per al creixement dels sectors verds a través dels serveis de clústers innovadors en l'àrea MED”, finançats pel Programa Interreg MED. El projecte integra esforços, pràctiques i accions entre diferents tipus d'actors, reforçant la idea que el creixement verd és una estratègia viable per a tots en el futur; per als ciutadans, els sectors privats, els inversors i els finançadors, i ha de sostenir-se amb pràctiques de finançament adequades. Els objectius principals d'aquest projecte de gran abast són l'augment del finançament de la innovació en els sectors verds a través de la millora de la implementació de polítiques i estratègies, així com la introducció de serveis innovadors i de suport empresarial en els clústers.

El projecte té una durada de 48 mesos (febrer de 2018 - gener de 2022) i un pressupost total de 4,3 milions d'euros.