Índex Global d'Innovació 2018
Índex Global d'Innovació 2018


GII-imagenEl Global Innovation Index 2018 proporciona mètriques detallades sobre el rendiment d'innovació de 126 països i economies de tot el món. Els seus 80 indicadors exploren una visió àmplia de la innovació, inclòs l'entorn polític, l'educació, la infraestructura i la sofisticació empresarial.


El GII 2018 es publica anualment per la Universitat de Cornell, INSEAD i l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI) i analitza el panorama de la innovació energètica de la pròxima dècada i identifica possibles avanços en camps com la producció d'energia, l'emmagatzematge, la distribució i el consum.

També analitza com es produeix la innovació innovadora a nivell de base i descriu com van en augment els sistemes renovables a petita escala.

En l'edició 2018 Xina entra en les 20 economies més innovadores del món i Suïssa conserva el seu posat número u en el rànquing de l'Índex d'Innovació Global (GII).
Completen el top 10 del GII 2018: els Països Baixos, Suècia, el Regne Unit, Singapur, els Estats Units d'Amèrica, Finlàndia, Dinamarca, Alemanya i Irlanda