Notes aclaridores per a l'emplenament de sol·licituds telemàtiques
Notes aclaridores per a l'emplenament de sol·licituds telemàtiques

2. Sol·licitud en curs: En cas de modificar la dada del camp “NIF REPRESENTANT” en el formulari de Dades Generals de la sol·licitud pel NIF de la persona física, la sol·licitud haurà de completar-se amb un certificat de persona física associat al NIF introduït.

3. Sol·licitud en safata de signatures: En cas d'haver arribat al pas “4. Registrar i signar” amb un certificat de representant tipus persona jurídica, el tràmit serà enviat a la Carpeta Ciutadana i quedarà pendent de Registre i signatura. Per a completar el tràmit, haurà de connectar-se a la carpeta ciutadana amb un certificat de persona física que es corresponga amb el NIF introduït en el camp “NIF REPRESENTANT” del formulari de Dades Generals.

 

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar