MANUAL PER AL SOL.LICITANT
MANUAL PER AL SOL.LICITANT

Aquest document, manual per al sol.licitant, descriu de forma general el sistema implementat per IVACE per a dur a terme la certificació de Pime Innovadora i JEI (Jove empresa Innovadora), donant a conèixer a tots aquells sol·licitants i titulars del certificat quin és el procés a seguir per a la seua obtenció i ús, així com els seus drets i obligacions.