MANUAL PER AL SOL.LICITANT
MANUAL PER AL SOL.LICITANT
Aquest document, Manual per al sol.licitant, descriu de forma general el sistema implementat per IVACE per a dur a terme la certificació de la dedicació en exclusiva del personal d'I+D+i, donant a conèixer a tots aquells sol·licitants i titulars del certificat quin és el procés a seguir per a la seua obtenció i ús, així com els seus drets i obligacions.