INNOMOT
INNOMOT
logo-innomot-p.pngProjecte que s'emmarca en el programa europeu Interreg IVC, i l'objectiu del qual és donar a conéixer a les empreses models de gestió de la innovació en àmbits no tecnològics, i subministrar a les administracions noves i millors polítiques de promoció industrial a partir del coneixement generat de la cooperació entre les agències europees.

Es va a editar un catàleg detallat d'exemples i bones pràctiques d'empreses d'èxit que es difondrà en les regions participants a través de seminaris, jornades i publicacions.

L'IVACE aportarà a aquest consorci el seu propi coneixement i saber fer en matèria d'innovació no tecnològica derivats de les línies d'actuació, serveis o programes d'incentius que desenvolupa.

Web: http://innomot.net/