TII, TECHNOLOGY INNOVATION INFORMATION
TII, TECHNOLOGY INNOVATION INFORMATION
logo_tii.gifAssociació de llarga existència, voluntària i independent que recolza la innovació i les professions de transferència de tecnologia a Europa.
Els seus 300 membres, ubicats en uns 30 països, provenen tant dels sectors públic com a privat i són actius en l'explotació de l'I+D, la incubació, negociació de l'IP prototip i desenvolupament de nous productes, auditories de tecnologies i gestió de la innovació, suport a les start-up i spin-off.

Web: www.tii.org/