ICSID, INTERNATIONAL COUNCIL OF SOCIETIES OF INDUSTRIAL DESING
ICSID, INTERNATIONAL COUNCIL OF SOCIETIES OF INDUSTRIAL DESING
icsid.gifFacilita la cooperació i la integració de més de 150 societats membres en uns 50 països. Els seus membres són associacions professionals, societats de promoció, institucions educatives, organismes de l'estat, corporacions i institucions l'objectiu de les quals és contribuir al desenvolupament de la professió del disseny industrial.

Aquestes societats col·laboren per a establir una plataforma internacional mijançant la qual les institucions de disseny poden estar en contacte, compartir interessos comuns i noves experiències, així com ser oïdes amb una veu més poderosa.

Web: www.icsid.org/