ASSOCIACIÓ ESPANYOLA D'AGÈNCIES DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL
ASSOCIACIÓ ESPANYOLA D'AGÈNCIES DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL
adr.jpg
Fòrum ADR's. Associació que reunix als organismes autonòmics amb competències en matèria de desenvolupament regional de 17 comunitats i de les dues ciutats autònomes.

 
L'activitat ordinària de l'associació es du a terme per un Comité de caràcter tècnic i set grups de treball que es reunixen periòdicament per a tractar sobre les matèries següents: emprenedors, finançament avançat, innovació, TIC, cooperació internacional, gestió interna i formació, així com sobre els escenaris de futur de les agències.